De zwelhaai

De zwelhaai, Cephaloscyllium ventriosum, is een intrigerende haaiensoort met enkele unieke verdedigingsmechanismen. Wanneer hij zich bedreigd voelt, blaast hij zijn lichaam op tot twee keer zijn oorspronkelijke grootte om zichzelf zo imposant mogelijk te maken. De zwelhaai is verder niet agressief. 

 

flikker-photos-zwelhaai-flickr

© flikker photo's | Flickr

Bouw

De zwelhaai is een kleine haai met een langwerpig, slank lichaam dat typisch tussen 60 en 100 centimeter lang wordt. De rug is grijs tot bruin van kleur, terwijl de onderkant lichter is. De haai heeft twee rugvinnen, een anaalvin en twee borstvinnen. Zijn huid is bedekt met kleine, overlappende schubben die placoïde schubben worden genoemd. Deze schubben zijn gemaakt van dentine, hetzelfde materiaal als onze tanden, en bieden bescherming tegen beschadiging.

De ogen van de zwelhaai zijn klein en relatief onontwikkeld. Dit komt doordat hij voornamelijk 's nachts jaagt en op zijn reukvermogen vertrouwt om prooien te vinden. Achter de ogen van de zwelhaai bevinden zich twee kleine openingen, genaamd spiracula. Deze openingen zijn verbonden met de maag en worden gebruikt om water of lucht in te slikken tijdens het opblazen.

De zwelhaai heeft wel 7 rijen kleine, scherpe tanden in zowel zijn boven- als onderkaak! Dit gebit is perfect om kleine prooien zoals krabben, wormen en vissen te vangen en te verslinden. Verder heeft hij naast zijn ogen en reukvermogen ook een goed ontwikkeld gehoor. Hij kan trillingen in het water waarnemen via zijn zijlijn en interne oren. Dit helpt hem om prooien en roofdieren te detecteren.

Mannetjes en vrouwtjes zwelhaaien zijn qua uiterlijk nagenoeg identiek. Het enige zichtbare verschil is de aanwezigheid van claspers bij mannetjes. Claspers zijn geslachtsorganen die worden gebruikt om sperma te overbrengen naar het vrouwtje tijdens de paring.

Opblazen om te overleven

De zwelhaai zwelt op door water of lucht in te slikken via zijn spiracula, kleine openingen achter zijn ogen. Deze openingen zijn verbonden met zijn maag. Door water of lucht in te slikken, kan de zwelhaai zijn maag enorm opzwellen tot wel twee keer zijn normale grootte! Hij doet dit als verdedigingsmechanisme. Wanneer hij zich bedreigd voelt door een roofdier, zoals een haai of rog, maakt hij zich zo groot mogelijk  zodat het  onmogelijk is om hem in te slikken. De opgezwollen buik maakt de zwelhaai te groot om door de keel van een roofdier te passen. Dit geeft de zwelhaai de kans om te ontsnappen en te overleven.

De zwelhaai kan deze truc meerdere keren per confrontatie uitvoeren. Zodra het gevaar geweken is, laat hij de lucht of het water weer los via zijn spiracula en neemt zijn normale vorm aan. Het opblazen van de zwelhaai is een fascinerend voorbeeld van hoe dieren zich aanpassen aan hun omgeving en overleven in de wilde natuur. Het is een slimme verdedigingsmethode die de swellhaai helpt te gedijen in de oceaan.

 

Damian-Entwistle-Flickr-zwelhaai

© Damian Entwistle | Flickr

Leefgebied

De zwelhaai is een bewoner van de gematigde wateren van de Stille Oceaan. Je vindt hem voornamelijk langs de kusten van Noord-Amerika en Azië, van Japan tot Californië en van Alaska tot Baja California. De haai prefereert diepten tussen 60 en 400 meter, waar hij zich thuisvoelt op rotsbodems, in kelpbossen en op open zandvlaktes.

De zwelhaai is een meester van de camouflage. De grijze tot bruine kleur van zijn rug en de lichtere onderkant helpen hem om op te gaan in zijn omgeving. De haai kan zich ook verschuilen in rotsriffen en kelpbossen, waardoor hij onopgemerkt blijft voor roofdieren en prooien. Het leefgebied van de zwelhaai biedt een scala aan voedselbronnen en beschutting. Rotsriffen en kelpbossen wemelen van kleine ongewervelden zoals krabben, wormen en vissen, die de perfecte prooi vormen voor de swellhaai. Hij kan zich ook verschuilen in de spleten en holtes van rotsriffen om te ontsnappen aan roofdieren.

 

The-fun-chronicles-Flickr-zwelhaai

© the fun chronicles | Flickr

Sommige zwelhaaien wagen zich ook in dieper wateren, waar ze op zoek gaan naar voedsel in de schemeringzone. Deze zone, die tussen 200 en 1000 meter diepte ligt, krijgt weinig zonlicht en herbergt een unieke verzameling van diepzeedieren. De zwelhaai heeft zich aangepast aan deze omgeving met zijn kleine ogen en gevoelige reukvermogen.

Jacht

De zwelhaai jaagt op kleine ongewervelden zoals krabben, wormen en vissen die op de bodem van de oceaan leven. Hij heeft een aantal unieke jachttechnieken die hem helpen om te overleven in zijn leefomgeving, waaronder zijn camouflage. Dankzij zijn grijze tot bruine kleur en lichtere onderkant kan hij opgaan in de rotsen en kelpbossen waar hij jaagt. De haai beweegt zich langzaam en geruisloos voort, waardoor hij zijn prooi kan verrassen zonder te worden gezien. Met zijn reukzin kan hij de geur van poteniële prooi op grote afstand vinden, zelfs in het donker. De haai gebruikt zijn reukvermogen om prooi te lokaliseren en te volgen.

Wanneer de zwelhaai zijn prooi heeft gelokaliseerd, valt hij snel en onverwachts aan. Hij gebruikt zijn scherpe tanden om zijn prooi te grijpen en te verslinden. De haai kan zijn lichaam ook opblazen om zijn prooi te immobiliseren en te verslinden. Hij heeft een aantal unieke jachttechnieken die hem helpen om te overleven in zijn leefomgeving. Zo kan hij:

  • Zich ingraven in het zand: de zwelhaai kan zich ingraven in het zand en wachten totdat prooi langskomt.
  • Gebruik maken van zijn spiracula: de zwelhaai kan waterstralen uit zijn spiracula blazen om prooi uit rotsen en holen te spoelen.
  • Samenwerken met andere zwelhaaien: zwelhaaien kunnen samenwerken om scholen vissen te jagen.

De zwelhaai is een efficiënte en opportunistische jager die zich perfect heeft aangepast aan zijn leefomgeving. Met zijn unieke camouflage, gevoelige reukzin, snelle aanval en diverse jachttechnieken is de zwelhaai een formidabele jager.

 

Ryon-Sato-zwelhaai-Flickr

© Ryo Sato | Flickr

Voortplanting

De zwelhaai is een ovovivipare haai, wat betekent dat de eieren in de moederhaai bevrucht worden en uitkomen, maar de pups levend geboren worden. Dit verschilt van ovipare haaien, die eieren leggen die buiten de moederhaai uitkomen.

De paring van zwelhaaien vindt plaats in het voorjaar of de zomer. Mannetjes gebruiken hun claspers om sperma over te dragen naar het vrouwtje. De claspers zijn geslachtsorganen die zich aan de onderkant van de buik van het mannetje bevinden. De draagtijd van de zwelhaai is ongeveer 6 tot 9 maanden. In die tijd ontwikkelen de embryo's zich in de baarmoeder van de moederhaai. De embryo's halen hun voedingsstoffen uit een dooierzak.

Na de draagtijd bevalt het vrouwtje 6 tot 12 jongen. De jongen worden levend geboren en direct na de geboorte zijn ze geheel zelfstandig. De jonge zwelhaaien zijn klein en kwetsbaar. Ze blijven in de buurt van hun moeder voor bescherming. Ze groeien snel en bereiken na ongeveer 3 tot 4 jaar de geslachtsrijpheid.

De zwelhaai kan tot wel 20 jaar oud worden. In het wild worden ze echter vaak gegeten door roofdieren zoals zeehonden, roggen en andere haaien.

Natuurlijke vijanden 

De zwelhaai is zelf ook een geliefde prooi. De haai heeft een aantal natuurlijke vijanden, waaronder zeehonden, roggen en andere haaien.

Relatie tot de mens

De relatie tussen de mens en de zwelhaai is complex en gevarieerd. De haai heeft geen directe impact op mensen, maar er zijn verschillende manieren waarop mensen de zwelhaai beïnvloeden.

Bedreigingen:

  • Overbevissing: de zwelhaai is niet direct een doelwit voor visserij, maar kan per ongeluk gevangen worden in bodemvisserij. Dit kan leiden tot een afname van de populatie.
  • Habitatvernietiging: de zwelhaai is kwetsbaar voor habitatvernietiging door menselijke activiteiten zoals koraalbleking en vervuiling. De haai heeft koraalriffen en kelpbossen nodig als voedselbron en schuilplaats.
  • Klimaatverandering: klimaatverandering kan de temperatuur en het zuurstofgehalte van de oceaan beïnvloeden. Dit kan de leefomgeving van de zwelhaai aantasten en leiden tot een afname van de populatie.

Beschermingsstatus 

De zwelhaai is op dit moment niet geclassificeerd als bedreigd door de International Union for Conservation of Nature (IUCN). De haai staat op de Rode Lijst van de IUCN als 'bijna bedreigd', wat betekent dat hij mogelijk in de toekomst bedreigd kan worden.

Er zijn verschillende factoren die de populatie van de zwelhaai kunnen beïnvloeden:

  • Overbevissing: De zwelhaai is niet direct een doelwit voor visserij, maar kan per ongeluk gevangen worden in bodemvisserij. Dit kan leiden tot een afname van de populatie.
  • Habitatvernietiging: De zwelhaai is kwetsbaar voor habitatvernietiging door menselijke activiteiten zoals koraalbleking en vervuiling. De haai heeft koraalriffen en kelpbossen nodig als voedselbron en schuilplaats.
  • Klimaatverandering: Klimaatverandering kan de temperatuur en het zuurstofgehalte van de oceaan beïnvloeden. Dit kan de leefomgeving van de zwelhaai aantasten en leiden tot een afname van de populatie.

 

Josh-More-Flickr-Zwelhaai

© Josh More | Flickr 

Er zijn momenteel geen specifieke beschermingsmaatregelen voor de zwelhaai. Duurzame visserijpraktijken en bescherming van mariene habitats zijn echter essentieel om de toekomst van de haai en zijn leefgebied te behouden. De beschermingsstatus van de zwelhaai kan per regio verschillen. In sommige gebieden, zoals Australië, is de haai beschermd door wetgeving. In andere gebieden, zoals Californië, is de haai niet beschermd.

De toekomst van de zwelhaai hangt af van verschillende factoren, waaronder de effectiviteit van beschermingsmaatregelen, de impact van klimaatverandering en de ontwikkeling van duurzame visserijpraktijken. In het algemeen is de beschermingsstatus van de zwelhaai een zorgwekkende kwestie. Hoewel de haai op dit moment niet als bedreigd wordt geclassificeerd, is hij kwetsbaar voor verschillende bedreigingen. Het is belangrijk om passende beschermingsmaatregelen te nemen om de toekomst van de zwelhaai te veiligstellen.

 

Uitsterving haaien - bijna bedreigd

 

 

Zie ook: