De Koboldhaai

De koboldhaai, Mitsukurina owstoni, is een mysterieuze en intrigerende haaiensoort die bekend staat om zijn unieke uiterlijk en opmerkelijke eigenschappen. Deze haai intrigeert wetenschappers omdat ze er nog zo weinig van afweten. Hij is moeilijk te observeren omdat hij op grote diepte leeft. Ze weten dat hij in de open oceaan leeft, van dicht bij het wateroppervlak tot dieptes van minstens 4265 voet (1300 m). Ze weten ook dat ze voornamelijk 's nachts in de buurt van het oppervlak komen en het grootste deel van hun leven in duisternis doorbrengen. Ook staan ze bekend om hun angstaanjagende uiterlijk en hun vermogen om hun kaken volledig te ontwrichten tijdens het voeden. 

Bouw

De koboldhaai heeft een extreem lange, platte snuit en een lang, slank lichaam. Hij heeft kleine ogen die zijn aangepast aan het leven in de donkere diepten van de zee. Volwassen vrouwtjes worden 335 tot 372 centimeter lang, terwijl mannetjes 264 tot 388 centimeter lang kunnen worden. Mannetjes wegen tussen 150 en 210 kilo, maar er is geen specifieke informatie over het gemiddelde gewicht van de soort.

 

YouTube kanaal National Geographic

 

De koboldhaai heeft een opvallende roze of roodachtige huidskleur die fungeert als camouflage in de diepe oceaan. De huid is kwetsbaar en kan gemakkelijk worden beschadigd door fel licht.

De grote mond van de koboldhaai heeft een boogvorm en kan ver worden uitgestoken, bijna tot aan het einde van de snuit. De haai heeft 35-53 rijen tanden in de bovenkaak en 31-62 in de onderkaak. De tanden in het midden van de kaak zijn lang en smal, terwijl de achterste tanden klein en plat zijn.

Jacht

Het jachtgedrag van de koboldhaai is nog niet volledig begrepen omdat hij nauwelijks wordt waargenomen. Er wordt aangenomen dat deze haai jaagt op prooien door zich langzaam te verplaatsen en te wachten op geschikte gelegenheden om toe te slaan. Ze worden beschouwd als actieve jagers en eten naar verluidt verschillende vissen, evenals inktvissen en pelagische schaaldieren. Tijdens de jacht speuren ze naar prooi onder hun gevoelige snuit en strekken ze hun kaken uit, ver van hun mond, om vast te grijpen wat ze vinden. Het opvallende uiterlijk van de koboldhaai, met zijn lange snuit en uitschuifbare kaak, suggereert dat het is aangepast aan het vangen van prooien in hun schuilplaatsen, zoals vis en inktvis. De specifieke jachttechnieken en prooisoorten van de koboldhaai vereisen echter nog nader onderzoek.

 

Pongsatorn

© Pongsatorn | Adobe Stock

Voedsel

De koboldhaai heeft voornamelijk diepzeevissen en ongewervelde dieren die in zijn donkere leefgebieden voorkomen op het menu staan. Hij staat bekend als een opportunistische jager en gebruikt zijn lange, uitsteekbare kaak om prooien te grijpen en te verslinden met zijn scherpe tanden.

Leefgebied

De koboldhaai komt voornamelijk voor in diepe oceanen over de hele wereld, waaronder de Atlantische, Stille en Indische Oceaan. Hij wordt meestal aangetroffen op dieptes van meer dan 1000 meter, waar hij jaagt ook op prooien in de duistere diepten van de zee.

Voortplanting

De voortplanting van de koboldhaai is nog grotendeels een mysterie, omdat er weinig bekend is over hun voortplantingsgedrag in het wild. Het wordt verondersteld dat ze levendbarend zijn, waarbij de jongen zich ontwikkelen in het lichaam van het vrouwtje en vervolgens levend worden geboren. Deze haaien zijn waarschijnlijk ovovivipary, wat betekent dat de eieren in het lichaam van het vrouwtje uitkomen en de jongen zich ontwikkelen voordat ze worden geboren. Echter, het exacte voortplantingsproces van de koboldhaai vereist meer onderzoek om volledig te worden begrepen.

Pongsatorn-2

Illustratie van een aantal diepzee wezens © Pongsatorn | Adobe Stock

Relatie tot de mens

De relatie tussen de koboldhaai en de mens is over het algemeen beperkt vanwege de diepe wateren waarin hij leeft en zijn zeldzaamheid. Vanwege zijn habitat en de beperkte interactie met mensen vormt deze haai geen grote gevaar voor menselijke activiteiten. Er zijn echter incidentele vangsten gerapporteerd door diepzeevissers, voornamelijk als bijvangst tijdens het vissen. In sommige gevallen worden ze ook aangetroffen als bijvangst in sleepnetten voor commerciële visserij, maar ze zijn niet gericht op commerciële visserij vanwege hun zeldzaamheid en het ontbreken van een economisch belangrijke markt voor hun vlees of andere producten. Over het algemeen heeft de koboldhaai weinig impact op menselijke activiteiten en wordt hij beschouwd als een zeldzame en mysterieuze bewoner van de diepe oceanen.

Beschermstatus

Op de IUCN Rode Lijst staat de koboldhaai momenteel vermeld als 'minste zorgen'. Dit betekent dat de populatie van de koboldhaai momenteel stabiel is en er geen directe bedreigingen zijn die wijzen op een grote risico voor het voortbestaan van de soort. Hoewel er nog veel te leren valt over de ecologie en het gedrag van de koboldhaai, blijft hij een fascinerend onderwerp voor wetenschappers en liefhebbers van diepzeeleven. Door voortdurende observatie en onderzoek kunnen we hopelijk meer te weten komen over deze mysterieuze haai en manieren vinden om zijn kwetsbare habitat te beschermen.

 

Uitsterving haaien - weinig-zorgen