Wereld van de Haai - Acknowledgement

Wereld van de Haai (World of Sharks) began as an inspirational idea by a small group of people whose main desire was to broaden peoples knowledge of the ocean, it’s marine life and especially that of the perilous life expectancy of our sharks. We would like to acknowledge the following companies and foundations for the use of their databases. Many of these organizations have dedicated their lives to help preserve our oceans and all of its marine life.

​We would also like to commemorate Rob Stewart who died tragically during a diving accident whilst filming a sequel to Sharkwater; Shark Extinction. Rob fought tirelessly during his short period of life against the illegal shark fin trade. You can read more about Rob on our website. 

 • ​Alaska Department of Fish and Game
 • Animal Fact Guide
 • Arkive
 • ati
 • Australian Geographic
 • Australian Institute of Marine Science
 • BBC Nature
 • Brittanica.com
 • Brittish Antarctic Survey
 • Burgers Zoo
 • Business Insider
 • Cabo Expeditions
 • Cool Antarctica
 • Defenders of Wildlife
 • Department of the Environment and Energy - Australia
 • Dinopedia
 • Discover the World
 • Dolfinarium
 • Elasmodiver
 • Everything2
 • Everything Churchill
 • Fishes of Australia
 • Florida Fish and Wildlife Conservation Commission
 • Florida Museum
 • Fossiel.net
 • Fossilera
 • Geologie van Nederland
 • Hawai Sharks
 • Het laatste continent
 • How Stuff Works
 • IFLScience!
 • InfoNu.nl
 • IUCN
 • Jean-Marie Ghislain
 • Killer-Whale.org
 • Live Science
 • Marine Conservation Society
 • MarineBio.org
 • Megalodon Swag
 • Men's Journal
 • Monterey Bay Aquarium
 • National Geographic
 • Nektos
 • New Scientist Blog
 • NOAA
 • Oceana
 • Ocean Conservancy
 • Oceans Edge
 • Oceanwide Expeditions
 • Ocean Ramsey
 • One Ocean
 • Patrick de Penguin
 • PBS
 • Penguin Science
 • Polar Bears International
 • Scientific American
 • Science Focus
 • Seaworld
 • Shark Attack Data
 • Shark Attack File
 • Shark Guardian
 • Shark Smart
 • Sharkopedia
 • Sharks Facts
 • Sharks World
 • Sharksavers
 • Sharksider
 • Sharkzilla
 • Smithsonian Ocean Portal
 • The Shark Trust
 • The Telegraph
 • The Waterman Project
 • Thought.Co
 • Virginia Institute of Marine Science – Sharks of Virginia
 • Water Inspired
 • WDC - About Whales and Dolphins
 • Whale Facts
 • Wikipedia
 • Wild About Whales
 • WWF

​The images on this website have been obtained from Flickr, Pixabay and in some cases with written permission from their respective owners. We would like to emphasize that we only use uncredited images for an article only when and if absolutely necessary to emphasize the content of the article. However, most uncredited pictures come mainly from Pixabay where accreditation of images is not required.

In the footer on this website, we have added links to the licensing conditions of Flickr and Pixabay, a link to the website of the International Union of Conservation of Nature and a link to the Coral Reef Image Bank. This organization is entirely dependent on donations to continue with their much-needed work. 

Wereld van de Haai always credits images and always asks permission to use copyright images when and where possible. If by any chance you do come across images that you own on our website and that you have not given permission to use, please contact us and we will remove them from our website.

Wereld van de Haai is a non-commercial website. All costs are paid for by the owners.

 

Editor Wereld van de Haai

logo Wereld van de Haai

 

 

 

 

Disclaimer wereld van de haai.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.wereldvandehaai.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wereld van de Haai. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

​Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wereld van de Haai is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij wereld van de haai.

​Geen garantie op juistheid

​Indien van toepassing:

Wereld van de Haai streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

​De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wereld van de Haai aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.wereldvandehaai.com op deze pagina.

 

 

 

 

Privacyverklaring

Nieuwste artikelen

Barracuda

Barracuda

Barracuda's zijn roofvissen. Ze komen overal ter wereld voor in tropische en subtropische oceanen en staan beken...

lees meer

Verpleegsterhaai

Verpleegsterhaai

De verpleegsterhaai, Ginglymostoma cirratum, is een haaiensoort die voorkomt in warme, ondiepe wateren in het westen...

lees meer

Aquaria en grote witte haaien; een bewogen geschiedenis

Aquaria en grote witte haaien; een bewogen geschiedenis

Witte haaien zijn grote roofvissen die vooral in de open oceaan voorkomen. Door hun grootte en hun reputatie als top preda...

lees meer